Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Royal Unibrew A/S (“Royal Unibrew” eller ”vi”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside samt anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

 

Royal Unibrew A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles via hjemmesiden.

 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
 3. Deling af personoplysninger
 4. Samtykke
 5. Sletning af personoplysninger
 6. Sikkerhed
 7. Dine rettigheder
 8. Links til andre hjemmesider mv.
 9. Ændringer af privatlivspolitikken
 10. Berigtigelse, annullering af services mv.

 

1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler fx følgende personoplysninger om dig: navn, e-mailadresse, postadresse, fødselsdato, nuværende jobsituation, foto, erhvervserfaring, uddannelse, mv.

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede service/funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en reklamationshenvendelse.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

 

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de services og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede hertil efter lovgivningen.

 

Karriere

Du kan indsende jobansøgninger via vores hjemmeside.

Vi har brug for at behandle de personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med Karriere-funktionen på vores hjemmeside for at kunne træffe foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelse af en potentiel kontrakt. Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige for at kunne vurdere din profil og dine kvalifikationer for dermed at kunne bedømme, om du er det korrekte match til en ledig stilling hos Royal Unibrew. Dette udgør vores legitime grundlag for vores behandling af personoplysninger i forbindelse med Karriere-funktionen.

 

a) Brugerkonto til vores jobdatabase

Formålet med behandling af personoplysninger er at administrere din brugerkonto.

 

b) Jobdatabase

Formålet med behandling af personoplysninger er at vurdere brugernes profil og kvalifikationer med henblik på at matche brugeren/ansøgeren med et ledigt job.

 

c) Jobagent

Formålet med behandling af personoplysninger er at matche brugere/ansøgere med et ledigt job og at give ansøgere, der har registreret sig i vores jobdatabase, meddelelse om, at der er en ledig stilling, der matcher deres profil.

 

d) Rekrutteringsportal

Formålet med behandling af personoplysninger er at gennemgå og vurdere de ansøgninger, som vi har modtaget og finde den rigtige kandidat til det ledige job.

 

Administration af kundeforhold

Hvis du er kunde (forbruger eller erhvervskunde), leverandør eller samarbejdspartner i relation til Royal Unibrew, vil vi håndtere dine personoplysninger (fx navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og kontooplysninger) med henblik på at administrere kundeforholdet/forretningsforholdet samt for at kunne opfylde aftaler indgået mellem dig og Royal Unibrew.

 

Kontaktformular til indberetning af reklamationer

Vi har brug for at behandle de personoplysninger, som du afgiver i kontaktformularen for at kunne fastslå, om du har et retskrav på kompensation på baggrund af din reklamation. Dette udgør vores legitime grundlag for behandlingen. Formålet med behandling af personoplysninger er at sende en forsendelseskasse og evt. et prøverør til returnering af det produkt, du vil reklamere over og efterfølgende at vurdere din reklamation og beslutte, om din reklamation er berettiget, og om du skal kompenseres.

 

Kontaktformular til ansøgning om sponsorat

Vi har brug for at behandle de personoplysninger, som du afgiver i kontaktformularen for at kunne træffe foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelse af en potentiel sponsorkontrakt. Dette udgør vores legitime grundlag for vores behandling af dine personoplysninger. Formålet med behandlingen er at vurdere din ansøgning om et sponsorat, med henblik på at beslutte, om din ansøgning skal imødekommes eller afvises.

 

Kontaktformular til tilmelding til leverandørservice

Vi har brug for at behandle de personoplysninger, som du afgiver i kontaktformularen for på din anmodning at kunne tilmelde dig som erhvervskunde til leverandørservice, som er en betalingstjeneste, der administreres af NETS Denmark A/S til gennemførelse af betalinger. Dette udgør vores legitime grundlag for behandlingen. Formålet med behandling af personoplysninger er at benytte NETS Denmark A/S’ leverandørservice til at iværksætte betaling af vores tilgodehavender fra din konto eller udbetale et mellemværende til din konto.

 

Markedsføring, herunder nyhedsbreve og konkurrencer

Hvis du har samtykket hertil vil Royal Unibrew behandle dine personoplysninger til fremsendelse af e-mails og nyhedsbreve fra Royal Unibrew med information om bl.a. aktuelle tilbud og produktnyheder. Hvis du ikke ønsker at modtage disse e-mails og nyhedsbreve, kan du framelde dig ved at rette henvendelse pr. e-mail på contact@royalunibrew.com eller ved at benytte afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevet.

Vi gør opmærksom på, at brug af personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, hvis du forinden har afgivet sit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden samtykke.

Hvis du deltager i en af vores konkurrencer (fx via en af Royal Unibrews hjemmesider, de sociale medier, butikker, der forhandler Royal Unibrews produkter, mv.), indsamler og opbevarer vi personoplysningerne, som du afgiver til os med henblik på at administrere konkurrencen.

Du vil blive oplyst om de konkrete konkurrencebetingelser samt modtage yderligere information om behandlingen af dine personoplysninger i denne sammenhæng i forbindelse med din deltagelse.

Vi indsamler og behandler ligeledes dine personoplysninger, når du indleverer skrabelodder, hvorpå du har angivet dine kontaktoplysninger.

I ovenstående tilfælde vil vores grundlag for behandlingen af dine personoplysninger primært være Royal Unibrews legitime interesse i at foretage markedsføringsaktiviteter.

 

Kommunikation

Når du udfylder vores kontaktformular eller kommunikerer med os i anden sammenhæng, indsamler og behandler vi de oplysninger, som du afgiver, med henblik på at behandle dine henvendelser. Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er i dette tilfælde opfyldelse af anmodninger modtaget fra dig.

 

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her…

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 4 nedenfor.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er:

 • [at administrere, forbedre og optimere vores hjemmeside og services og din brugeroplevelse,
 • kunde- og brugeranalyser og segmentering for bedre at kunne forstå vores kunder og brugere, og dermed forbedre og tilpasse vores services til kunder og brugere,
 • statistiske formål.]

 

3. Deling af personoplysninger

Med henblik på at opfylde ovennævnte formål kan dine personoplysninger blive overladt til tredjeparter, der efter aftale leverer relevante services til Royal Unibrew, som fx udbydere af IT hosting. Nedenfor er oplistet de specifikke databehandlere, vi anvender:

 • Kindly ApS (Clausen Gruppen ApS) tlf. 66113034

Videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter kan ske, hvis du har givet samtykke hertil. Endvidere kan videregivelse kan ske, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af en aftale, som du er part i.

Det kan under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til retslige myndigheder. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare retskrav.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

 

4. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at:

 • Administrere og slette din profil på www.royalunibrew.dk (fx i Karriere-funktionen)
 • Kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagetrækningen af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

 

5. Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

 

6. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

 

7. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Vi vil slette eller rette forkerte personoplysninger eller personoplysninger, der blevet forældede siden indsamlingen.

På din skriftlige anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne opgøre eller gøre et retskrav gældende, eller hvis det er nødvendigt for indgåelsen af en aftale med dig.

 • Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 10 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os, Du kan også indgive en klage til

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. Sal

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

e-mail dt@datatilsynet.dk

 

8. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

 

9. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede services eller for at forbedre hjemmesiden.

 

10. Berigtigelse, annullering af services mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, hvis du ikke længere ønsker at gøre bruge af vores services eller ikke længere ønsker at modtage information fra os, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

 

Royal Unibrew A/S (Denmark)

Faxe Allé 1

DK-4640 Faxe

Telefon 56 77 15 00

E-mail contact@royalunibrew.com