Stolt sponsor lokalt, regionalt og landsdækkende

Royal Unibrew er sponsor for en lang række aktører i sportens, kulturens og musikkens verden. Vi er med, når musikken spiller. Når kulturen vises frem. Når bolden ruller.

Vores historie bygger på lange- og stolte traditioner, stærke lokale rødder og en dybfølt, ægte passion for det gode håndværk. Vi er lige så lokale, som du er, og vi gør vores allerbedste for at bidrage til den gode og mindeværdige oplevelse. Din succes er vores succes.

Fællesskab er glæde, nærvær, drømme og minder gennem stærke relationer med kunder, partnere og samarbejdspartnere. Vi investerer i fællesskabet, fordi det er en del af vores fundament og virksomhed.
Vi – og vores produkter – er der, hvor mennesker mødes og begejstres over den gode oplevelse.

Sport, kultur og musik har plads til alle. Og oplevelser for alle. Det er vi stolte over at være en del af.

 

Sport

Hos Royal Unibrew koncentrerer vi os primært om fodbold, fordi det er den største holdbaserede sport i Danmark. Fodbold er fællesskab og oplevelser, både på banen og udenfor. Vi er med på alle niveauer – fra eliten til bredden. Fra det professionelle til det sjove.

Det er vi stolte over at være en del af!

Kultur

Hos Royal Unibrew er vi med, når der afholdes karneval, havnekultursammenkomst eller ringriderfest.
Kultur forundrer, forandrer og forvandler. Kultur er fællesskab og oplevelser, både for de udøvende kunstnere og for alle os, der kigger med. Det er vi stolte over at være en del af!

Musik

Hos Royal Unibrew er vi dybt engagerede i musikkens verden, ganske enkelt fordi øl og musik hører sammen. Gennem Tak Rock arrangerer vi selv koncerter, og hjælper dermed upcomming bands frem mod et gennembrud. På den måde giver vi noget tilbage til musikken og fællesskabet.

Det er vi stolte over at være en del af!

Se nogle af vores sponsorater her

København, øvrige Sjælland
Sport Fodbold (FC Nordsjælland)
Kultur Tivoli Fredagsrock, Tivoli Lillefredag
Musik Royal Arena, Forum, AiaSound,

 

Fyn
Sport Håndbold (GOG, Odense HC), fodbold (Odense Boldklub), basketball (Svendborg Rabbits), DBU Fyn
Kultur Havnekulturfestival, Odeon kulturhus, VM i Gaming
Musik Heartland festival, Generator, Live Culture, Musikhuset Posten, HCA Festival

 

Sønderjylland
Sport Ishockey, fodbold og håndbold (SønderjyskE)
Kultur Tulipanfest, Ringriderfest
Musik Kløften festival, Fanø Vesterland

 

Midtjylland
Sport Fodbold (AARHUS UNITED, Vejle Boldklub, Randers FC, FC Midtjylland, AGF, Viborg FF), Made in Himmeland
Kultur Tivoli Friheden
Musik Smukfest

 

Nordjylland
Sport Fodbold (Aab), Dana Cup
Kultur Aalborg Kongres- og Kulturcenter (AKKC), Airport Festival
Musik Studenterhuset, Skråen i Nordkraft

 

Hele Danmark
Sport Fodbold (Champions League),  Formel1, Pepsi Max Beach Volley Tour,
Musik Tak Rock, Stella Polaris

 

 

Vores tilgang til sponsormarkedet er meget proaktiv, så vi sætter os ofte i førersædet og kontakter selv de potentielle partnere, vi mener kan styrke vores sponsorportefølje.

Inden du udfylder ansøgningsformularen

Vi gør op­mærk­som på, at an­søg­nin­ger, der sen­des til mar­ke­tin­gaf­de­lin­gen via ne­den­stå­en­de for­mu­lar, bli­ver vur­de­ret ud fra en kom­merci­el vin­kel. Vi modtager dagligt rigtig mange ansøgninger om sponsorater. Alle ansøgninger bliver nøje gennemgået, og selvom vi gerne ville, så kan vi desværre ikke tildele midler til alle de gode formål.

Vi be­der dig der­for gøre dig nog­le over­vej­el­ser, in­den du sen­der an­søg­nin­gen af­sted.

Følgende typer af sponsorater vil ikke komme i betragtning:

  • For sponsorater ifm. vores øl portefølje, støtter vi ikke personer under 18 år eller aktiviteter, der henvender sig direkte hertil. Grænsen ifm. vores sodavand og vand er 13 år.
  • Vi støtter ikke enkeltpersoner.
  • Vi uddeler ikke penge sponsorater, kun produkter og/eller merchandise
  • Arrangementer med kortere varsel end 30 dage.
  • Sponsorater udenfor Danmark.

For sponsorater indenfor sport, støtter vi primært holdsport (dvs. fodbold, håndbold osv.)

Hvis du me­ner, at dit sponsorat kan styr­ke vo­res sponsor­por­te­føljge, er du vel­kom­men til at søge. Det gø­res ved at ud­fyl­de an­søg­nings­ske­ma­et. Her­ef­ter vil vi kon­tak­te dig, hvis vi fin­der det re­le­vant og in­den for vo­res primære sponsor­om­rå­der, som er mu­sik, sport og kultur. Der kan for­ven­tes op til 2-3 ugers re­spon­s­tid, da vi lø­ben­de mod­ta­ger rig­tig man­ge an­søg­nin­ger, som vi alle be­hand­ler se­ri­øst. Hvis du ikke har hørt fra os indenfor denne periode, er din ansøgning desværre ikke blevet taget i betragtning.

Din hen­ven­del­se bli­ver gemt, så vi har mu­lig­hed for at kon­tak­te dig/​jer på et se­ne­re tids­punkt.

 

 

  • DD dot MM dot YYYY